ENJARDINAMENT DEL SECTOR DE LA CATALANA. Sant Adrià de Besós. Fase I i II

Desenvolupament urbà d’un nou barri al sector de la Catalana, i construcció d’un parc i places que connecten tot l’espai. El projecte discorre al costat del riu Besòs i vol simular espais d’hort amb unes plantacions en quadricula. Un camí sinuós a modus de riera travessa i lliga tot l’espai acompanyat de pollancres.

Dades tècniques

Projecte: 2008
Construcció: 2009
Superfície: 16.000 m2
Projecte d’urbanització: SBS Enginyers
Promotor: Consorci del Besòs


JARDÍ PRIVAT A ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Enjardinament d’una vivenda construïda en diferents nivells i molts accessos, on l’aigua i les zones de repòs són els protagonistes, que apareix en forma estancada o bé en salts d’aigua, des d’un nivell a l’altre.

Dades tècniques

Projecte: 2009
Construcció: 2009
Superfície: 1.000 m2


JARDÍ A SANT JUST DESVERN

L’aigua és un dels elements que des de l’antiguitat ha format part d’un jardí, en aquest, que es remodela, s’incorpora l’aigua en un estany, amb dues bases, que aporta soroll, reflexos i frescor a l’espai.

Dades tècniques

Projecte: 2006
Construcció: 2007
Superfície: 240 m2


JARDÍ A TIANA

Jardí de baix manteniment, amb una plantació del tot mediterrània, creant floracions al llarg de totes les estacions.

Dades tècniques

Projecte: 2010
Construcció: 2010
Superfície: 300 m2


TERRASSA A VILA OLÍMPICA. Barcelona

Terrassa particular, que es reforma per complet, creant un seguit de jardineres d’obra, acabades en microciment, en principi en dos colors, de volums i formes diferents per crear un cert moviment. La vegetació es diversa, i atent a les necessitats del client. Un llimoner ocupa la part central, esperant que a mida que creixi ens pugui proporcionar ombra. S’incorpora il·luminació per focus que realcen la vegetació de nit.

Dades tècniques

Projecte: 2018
Construcció: 2019
Superfície: 40 m2.


MUR VERD DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL DE SANT ADRIÀ DEL BESÒS. Sant Adrià del Besòs

Convertim una antiga tanca, en un mur de gabions , vegetada amb planta crassa , que té molt baix manteniment.  Es crea un mosaic de rectangles de diferents colors i textures.

Dades tècniques

Projecte: 2016
Construcció: 2017
Cost: 110.000 €
Col·laboradors: X ARQUITECTURA
Promotor: Àrea Metropolitana de Barcelona


PROJECTE D’ENJARDINAMENT DEL MUSEU D’HISTÒRIA DE LA IMMIGRACIÓ DE CATALUNYA. Sant Adrià del Besòs

Enjardinament al costat del Museu de la Immigració, amb estructures especials de jocs amb un material viu com es el vímet i que ens permet encabir els diferents usos demandats per l’Ajuntament de trobada, jocs, esbarjo i pessebre vivent

Dades tècniques

Projecte: 2014
Construcció: 2017
Superfície: 3.000 m2.
Col·laboradors: X ARQUITECTURA, Pont De Queròs
Promotor: Àrea metropolitana de Barcelona


PROJECTE EXECUTIU PER LA REMODELACIÓ DEL PARC DE LA SOLIDARITAT. Ajuntament del Prat de Llobregat

Remodelació d’un parc emblemàtic d’El Prat de Llobregat, seguint les directrius inicials del parc que va ser inaugurat fa 20 anys, projectat per l’arquitecta Inma Jansana.

Dades tècniques

Projecte: 2018
Construcció: 2018
Superfície: 19.400 m2.
Promotor: Ajuntament del Prat de Llobregat


PROJECTE EXECUTIU PER A LA NATURALITZACIÓ PER UN ESPAI D’ESPECIAL INTERÈS PER A LA BIODIVERSITAT DINS ELS JARDINS DE VALENT PETIT. Barcelona.

Augmentem la biodiversitat: un projecte basat en estructures que afavoreixen la fauna dins l’entorn urbà i una vegetació diversa  amb floracions i fructificacions esglaonades per atreure i alimentar insectes.

Dades tècniques

Projecte: 2017
Superfície: 350 m2
Col·laboració: L’escola Rubió i Tudurí
Promotor: Ajuntament de Barcelona


ENJARDINAMENT DE LA PLAÇA 1 D’OCTUBRE. Premià de Mar

Disseny sostenible, que treballa la biodiversitat i la creació de llocs d’estada, en una de les noves places de Premià, amb una sembra d’un Prat que afavoreix les papallones, una plantació diversa d’arbres i un estrat d’arbustiva i herbàcia barrejada.

Dades tècniques

Projecte: 2018
Construcció: 2019
Superfície: 1.800 m2
Promotor: Ajuntament de Premià de Mar


ENJARDINAMENT DEL MOLINO DEL BATAN. Torremolinos

L’espai ocupat per un antic restaurant i molí, es converteix en un jardí corporatiu, amb oficines. Es un jardí amb unes condicions molt seques, on es busca una gran vistositat en la vegetació i accentuar els valors estètics de la vegetació tant de dia com de nit.

Dades tècniques

Projecte: 2019
Construcció: 2019
Superfície: 1.000 m2.
Promotor: Intu


REMODELACIÓ D’UNA ZONA DE LLAR D’INFANTS PER EL CENTRE EDUCATIU L’EMPORDÀ. Roses

Es reforma un pati d’una llar d’infants, per a nens entre 1 i 6 anys, pensant en quelcom modern i divertit, i on es puguin desenvolupar activitats educatives i de lleure. El fil conductor és una recreació d’un espai urbà, amb una carretera central per on transcorren diferents elements: cotxes, cotxe de bombers, cases, passos de vianants,…. amb un gran sorral i grades.

Dades tècniques

Projecte: 2014
Construcció: Agost 2015
Superfície: 1.200 m2.
Promotor: Centre Educatiu L’Empordà


PLAÇA DE LA SARDANA. Premià de Mar

Enjardinament del perímetre de tota la plaça amb zones atalussades, on es planteja una plantació dins d’una llosa prefabricada, amb zoysia i una plantació barrejada de planta herbàcia, que aporti interès estacional. També es construeixen unes noves jardineres on es proposa un altre tipus de plantació.

Dades tècniques

Projecte: 2018
Construcció: 2019
Superfície: 4.000 m2
Promotor: Ajuntament de Premià de Mar


REMODELACIÓ DE ZONES INFANTILS. Sabadell

Remodelació de diversos espais de joc de la ciutat de Sabadell, jugant amb textures i colors, fent un canvi en el paviment, on la pròpia superficie es transforma en un joc.

Dades tècniques

Projecte: 2008
Construcció: 2009
Promotor: Ajuntament de Sabadell


JARDI PARTICULAR A SITGES

Jardí particular a Sitges amb plantació de planta crassa i palmàcies, salvant el fort pendent de la finca, amb racons vegetats.

Dades tècniques

Projecte: 2010
Construcció: 2011 
Superfície: 600 m2


ENTORN DE L’ESGLÈSIA DE SANTA MARIA DE MANLLEU

Enjardinament de l’entorn de l’església parroquial, amb un espai tancat, que simula els Hortus Conclusus, on gaudir dels aromes de les essències, de les textures i floracions, de la tranquil·litat. Un espai per pensar i observar.

Dades tècniques

Projecte: 2008
Construcció: 2009
Superfície: 930 m2.
Promotor: Ajuntament de Manlleu


PROJECTE DE CORREDOR VERD PER A LA URBANITZACIÓ URO-8 I URO-9. Torremolinos

Desenvolupament d’un corredor verd al costat de la nova urbanització d’un sector de Torremolinos, proper a la serra que connecta la ciutat amb l’entorn natural. Els espais estan construïts com a grans basses per convertir-los en sistemes de drenatge sostenible, per la recollida d’aigües pluvials.

Dades tècniques

Projecte: 2018
Superfície: 16.000m2.
Promotor: Intu


REMODELACIÓ D’UN PATI INTERIOR D’UNA COMUNITAT DE VEÏNS AL CARRER MALLORCA

La remodelació d’un espai ocupat per gespa a un espais útil i sostenible, amb un enjardinament discret però ple de color, textura i aromes. L’antiga gespa es substituiex per paviment de grava i es construiexen un seguit de jardineres amb ecotravesses, de diferents mides i alçades on encabir la vegetació.

Dades tècniques

Projecte: 2015
Construcció: Agost 2017 
Superfície: 300m2.


ENJARDINAMENT DE LA BIBLIOTECA DE LLIÇÀ D’AMUNT

Enjardinament de la nova biblioteca de Lliçà d’amunt amb un disseny que busca fer de l’entorn un espai on es pugui llegir i fer activitats culturals. La vegetació s’agrupa en franges de diferents alçades, aportant ombres, textures i colors, que també son interessants vist des de l’edifici.

Dades tècniques

Projecte: 2010
Construcció: 2010
Superfície: 2.770 m2.
Promotor: Ajuntament de Lliçà d’Amunt


CONJUNT MONUMENTAL DEL CASTELL DE SANT MARTÍ SARROCA I L'ESGLÈSIA DE SANTA MARIA

Enjardinament de l’entorn del conjunt monumental del castell de St. Martí (s.X) i l’església de Sta. María (s.XIII)- catalogada com a monument històrico-artístic d’interès nacional – que es troba situada en un petit turonet al sud-est de la vila de Sant Martí Sarroca (Penedès). És una actuació dirigida a endreçar l’espai, ampliar recorreguts accessibles, controlar l’accés dels vehicles i enjardinar l’entorn.

Dades tècniques

Projecte: 2005
Construcció: 2006
Superfície: 3.000 m2.
Col·laboradors: Bosch, arquitecte
Promotor: Ajuntament de Sant Martí Sarroca


PLA DIRECTOR DELS ESPAIS VERDS DE LA CIUTAT DE MATARÓ

Elaboració d’un pla on es defineixen les directrius a seguir per projectar nous espais i conduir el manteniment d’una forma més sostenible.

Dades tècniques

Projecte: 2018
Ajuntament de Mataró


ESTUDI PER LES MILLORES DELS SÒLS URBANS PER L’ARBRAT URBÀ

Estudi realitzat conjuntament amb arquitectes per proposar solucions de millora en els sòls urbans, amb diferents situacions i tenint en consideració alternatives d’obra. Laia Lara i Irene Subils, arquitectes.

Dades tècniques

Projecte: 2016
Ajuntament de Barcelona
Col·laboració: Laia Lara i Irene Subils, arquitectes


PROPOSTA DE MILLORA I CONSERVACIÓ DEL PARC CENTRAL DE MATARÓ, ESTUDI HISTÒRIC. FASE I

Recerca història i anàlisi i diagnosi de l’estat actual per a la posterior restauració del parc més antic de la ciutat de Mataró, en la que va intervenir el Sr. Rubió i Tudurí en els anys 30.

Dades tècniques

Projecte: 2009
Superfície: 125.000 m2
Ayuntament de Mataró


PROJECTE D’ENJARDINAMENT DE UN HABITATGE UNIFAMILIAR. Millbrock, New York.

Avantprojecte i estudi d’alternatives per l’enjardinament d’un habitatge unifamiliar. Hudson Berckshire, landscape architects.

Dades tècniques

Projecte: 2018
Superfície: 4.500 m2 .


DISSENY DE VEGETACIÓ I REG PER EL PARC DE VALLMORA. Masnou

Proposta de plantació mediterrània, en un parc de nova creació vora el mar, amb forts pendents. Josep Maria Botey i Associats, arquitectes.

Dades tècniques

Projecte: 2004-07
Superfície: 59.098 m2


ESTUDI TÈCNIC D’UNA NOVA PROPOSTA DE DELIMITACIÓ DEL PEIN. Santa Maria de Martorrelles

Valoració de la delimitació del PEIN atenen a les característiques paisatgístiques i ecològiques de la parcel·la d’estudi per establir un nou límit.

Dades tècniques

Projecte: 2017
Superfície: 13.417 m2


ESTUDI HISTÒRIC PLAÇA TAULÍ. Sabadell

Informe i recuperació del projecte original d’aquesta plaça i pautes de possible intervenció. Ajuntament de Sabadell.

Dades tècniques

Projecte: 2003
Superfície: 2.840 m2


ESTUDI D’IMPACTE PAISATGÍSTIC PER UNA NOVA BENZINERA. Palamós

Estudi d’impacte paisatgístic per la construcció d’una nova benzinera a la carretera a Vall-llóbrega.

Dades tècniques

Projecte: 2008
Superfície: 1.500 m2
Col·laboració: ZETA Enginyers


ESTUDI DE DOS RECINTES D’ANTIGUES PISCINES DE CA L’ANTON I LES PINEDES DE L’ARMENGOL. La Torre de Claramunt (Anoia)

Estudi de  set propostes per convertir dos antigues piscines municipals en zones de lleure i oci per els joves de la vila amb jocs infantils, sorrals i parcs de skating.

Dades tècniques

Projecte: 2013
Superfície: 8.000 m2
Diputació de Barcelona


MILLORA I ESTUDI DE LES JARDINERES DE LA CIUTAT DE VIC

Estudi  per districtes i àrees de totes les jardineres de Vic, tractant d’unificar-les per zones, materials, formes i colors i aplicant diferents composicions vegetals per enriquir el verd urbà. Programa de manteniment posterior.

Dades tècniques

Projecte: 2008
Construcció: 2009
Col·laboració: Tac-Osona, S.L.


PROJECTE CARRIL BICI I PASSEIG DE RIBERA. Pineda de Mar

Estudi i projecte de traçat d’un passeig de ribera de 2 km de llargada al costat de la riera de Pineda de Mar i les seves alternatives.

Dades tècniques

Projecte: 2005
Ajuntament de Pineda de Mar


ESTUDI PER EL MANTENIMENT DE TOT EL MUNICIPI DE LLIÇÀ D’AMUNT

Encàrrec de Jardineria Pedrerol, guanyadors del concurs per el manteniment del municipi. Lliçà d’Amunt.

Dades tècniques

Projecte: 2015/2011/2007
Ajuntament de Lliçà d´Amunt


DISSENY DE VEGETACIÓ PER EL PARC DE LA SINIA. Calafell

Proposta sostenible de vegetació per una plaça on la gespa ocupava un gran espai i es va substituir per plantacions d’arbustiva i gramínies. Stachys, S.A, empresa constructora.

Dades tècniques

Projecte: 2006
Superfície: 15.000 m2     


ESTUDI DE MILLORES I ACTUALITZACIÓ PER 50 ESPAIS PUBLICS DE LA CIUTAT DE MATARÓ

Actualització de diferents parcs, jardins i places; incloent un anàlisi i propostes de millores paisatgístiques amb pressupost.

Dades tècniques

Projecte: 2017
Ajuntament de Mataró


ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL PER UN CÀMPING. Alcanar

Estudi d’impacte ambiental de la construcció d’apartaments en un antic càmping, i proposta de mesures correctores.

Dades tècniques

Projecte: 2006
Superfície: 10.000 m2


ESTUDI DE MILLORES EN PAISATGISME PER EL MANTENIMENT DEL PARCS DE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Informe per els 31 parcs, analitzant propostes de millora per el seu manteniment. Stachys, S.A. empresa constructora.

Dades tècniques

Projecte: 2006


ESTUDI DE MILLORES EN PAISATGISME PER EL MANTENIMENT DE LES ZONES VERDES DE LA CIUTAT DE TARRAGONA

Informe de millores paisatgístiques de diferents zones verdes, costos. Millores en el manteniment i costos de personal. Stachys, S.A.

Dades tècniques

Projecte: 2006


PASSEIG GARCIA FARIA. VILA OLÍMPICA. Barcelona

Disseny dels plànols de reg per nous parterres enjardinats del passeig.

Dades tècniques

Projecte: 2002
Construcció: 2003
Superfície: 7.6 ha.
Col·laboració: Despatx d’arquitectura Ravellat – Ribas


RONDA DEL MIG. Barcelona

Disseny dels plànols de reg per nous parterres enjardinats prop de la Plaça Cerdà. Dragados i Garden Tona, S.L. empresa constructora.

Dades tècniques

Projecte: 2002
Construcció: 2003
Superfície: 1.5 ha.
Col·laboració: Dragados & Garden Tona, S.L., empresa constructora


DISSENY DE VEGETACIÓ I REG PER EL PARC DE VALLPARADIS (fase 4 i 5). Terrassa

Projecte de disseny de plantació i definició del reg.

Dades tècniques

Projecte: 2002
Superfície: 41.000 m2.
Col·laboració: Ribas Piera, arquitectes; Lluis Bosch, enginyer agrícola


PRIMER PREMI. PORTA DEL TIBIDABO DEL CONCURS DE PORTES DE COLLSEROLA

Estudi de propostes per la Porta del Museu de la Ciència, per millorar l’accessibilitat al Parc de Collserola.

Dades tècniques

Concurs: 2012
Ajuntament de Barcelona
Col·laboració: Renau-Bartomeus, arquitectes


PRIMER PREMI. CONCURS PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE CAN XARAU

Paisatgisme del nou parc, situat al centre de la vila on s’establiran un seguit d’equipaments esportius que connecta la ciutat. Es dissenya un espai on la vegetació és l’autèntica protagonista.

Dades tècniques

Concurs: 2010/2011
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
Superfície: 39.000 m2.
Col·laboració: Renau-Bartomeus, arquitectes


TERCER PREMI. PASSEIG FLUVIAL I AREA DE LLEURE A LA RIERA D’ARBUCIES

Concurs d’idees per el Projecte d’un recorregut i espai de lleure a la riera del municipi d’Arbúcies.

Dades tècniques

Concurs: 2011
Ajuntament d´Arbúcies, Girona
Superfície: 4.000 m2.
Col·laboració: Bjorn Hinners, arquitecte


EQUIP SELECCIONAT. CONCURS DEL PARC DELS AMETLLERS. Santa Perpetua de la Mogoda

Concurs restringit per l’elaboració d’una proposta per un parc situat entremig de dos nuclis de població.

Dades tècniques

Concurs: 2007
Superfície: 3 ha.
Col·laboració: Lur Paisajistak, paisatgistes. Roser Vives


CONCURS RESTRINGIT. SOTERRAMENTS DE LAS VIES DEL TREN A VILAFRANCA DEL PENEDÈS. Barcelona

Disseny d’una plantació de gramínies i arbrat sobre una llosa per cobrir  les vies. Concurs restringit.             

Dades tècniques

Concurs: 2006
Col·laboració: Ravetllat- Ribas, arquitectes


ESTUDI DE CONSIDERACIONS TÈCNIQUES AMBIENTALS PER EL CARAVANING DE SANT GENÍS DE PALAFOLLS

Millores ambientals del Caravaning, amb proposta d’alternatives d’espais a enjardinar i estudi d’ampliació de zones protegides ambientalment.

Dades tècniques

Projecte: 2015

Sant Genís de Palafolls

AVANTPROJECTE PER DISSENY D’UNA ZONA SEGURA DE JOCS AL PARC DEL BESÒS

Disseny i traçat d’una nova tanca dissenyada com un element de joc per una zona segura de jocs infantils al Parc Metropolità de Besòs.

Dades tècniques

Projecte: 2018
Ajuntament de Sant Adrià del Besós